Ziekte van Newcastle/Vogelgriep

Nieuwe wettekst over Roofvogels in Vlaanderen:
Wetgeving roofvogels-Bien-être de rapaces

 Nieuwe richtlijn FAVV voor NCD en vogelgriep

ziekte van Newcastle en vogelgriep 3 december 2018

Meer info in de onderstaande links:
Newcastle Disease VERSOEPELING 3-09-2018
7. Ziekte van Newcastle 14-8-2018 – NL
Staatsblad-Moniteur Belge 1-8-18 NCD

AOB heeft het charter “NEEN TEGEN VERGIFTIGD LOKAAS” ondertekend. 
Klik op de onderstaande link:
ENGAGEMENTSVERKLARING NEEN TEGEN VERGIFTIGD LOKAAS 

De laatste maatregelen omtrent de vogelgriep vindt u op:
: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Welke hoenders en duiven moeten er gevaccineerd worden?
Kwartels (behalve de Chinese dwergkwartel), patrijzen en pluimvee moeten tenminste drie weken  voor een verzameling gevaccineerd worden tegen de pseudo-vogelpest (Newcastle Disease) door een erkende dierenarts. Het vaccinatiebewijs moet getoond worden tijdens de verkoop. Kwartels dienen  ingeënt te worden op een leeftijd van vijf tot zes weken. De vaccinatie met een geïnactiveerd geadjugeerd vaccin, moet onderhuids toegediend worden.
De afstammelingen van Columbia livia (rotsduif) zoals reisduiven en sierduiven, dienen ingeënt te zijn. Tortelduiven en lachduiven (Geslacht Streptopelia) en exotische duifjes zoals vb. de diamantduif, zebraduif (Geslacht Geopelia) niet. De duiven dienen tenminste drie weken voor de verzameling  gevaccineerd te worden. Deze inentingen dienen jaarlijks te gebeuren.
In de onderstaande link vindt U het attest voor de vaccinatie van hoenders
ATTEST VAN VACCINATIE TEGEN PSEUDOVOGELPEST

Vaccinatieverklaring 29 augustus 2018