Hoe word ik lid?

Je kan op verschillende manieren lid worden:
A) Je wordt lid bij een plaatselijke vereniging. Raadpleeg hiervoor de lijst van de A.O.B.-clubs.
1. Je bent een inwoner van België en neemt een jaarlijks abonnement op het tijdschrift “De Vogelwereld”: clubtarief.
2. Je woont niet in België maar wel in de EU en neemt een jaarlijks abonnement op het tijdschrift “De Vogelwereld”: clubtarief.
3. Je bent inwoner van België  zonder een tijdschrift: clubtarief.
B) Je wenst niet bij een plaatselijke vereniging aan te sluiten.
Je wordt dan individueel lid met een jaarabonnement op het tijdschrift en je bent dan niet aangesloten bij een plaatselijke club.
1. Je bent een inwoner van België: 35€/jaar
2. Je bent inwoner van de EU en Zwitserland: 50€/jaar
3. Je woont buiten de EU:  68€/jaar
Als individueel lid neem je best contact op met de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt verzorgd door José Delfosse en is te bereiken via email: leden@aobbel.be of een van nummers hieronder.
Tel.: +32(0)2/385.05.98     GSM: +32(0)479/35.30.24
De betaling van het lidgelden gebeurt op de volgende rekening:
IBAN BE22 0000 86 35 4147
BIC BPOTBEB1
Op naam van “De Vogelwereld”- 1190 Brussel
BELANGRIJK!

  • Leden die het lidgeld betalen tussen 16 december en 15 februari zullen alle tijdschriften ontvangen maar weliswaar op  een uitgestelde basis.
  • Leden die het lidgeld betalen tussen 16 februari en 15 maart zullen het tijdschrift pas ontvangen vanaf april.
  • Leden die het lidgeld betalen tussen 16 maart en 15 april zullen het tijdschrift pas ontvangen vanaf de maand mei.
  • Ieder lid die alsnog de verschenen tijdschriften wenst te ontvangen moet een supplement betalen van 5 euro voor de betalingen na 16 februari.
  • Deze maatregel geldt niet voor de nieuwe leden daar zij alle tijdschriften zullen toegestuurd krijgen.