CITES

 Er doen zich regelmatig problemen voor bij de aanvragen van CITES-documenten en de afhandeling ervan.

U kan ons hierover altijd contacteren op : secretaris@aobbel.be

CITES NIEUWE MAATREGELEN 2017

MODEL VAN CITES INVENTARIS

In het onderstaand  PDF-bestand vindt U alle soorten terug van de CITES-lijst:

Cites lijst Nederlands 2017

https://www.health.belgium.be/nl/cites-model-van-een-overdrachtsverklaring-die-moet-gebruikt-worden-voor-de-overdracht-verkoop