Aangesloten verenigingen

Om als vereniging aan te sluiten bij A.O.B dient u te mailen of te schrijven naar de raad van bestuur A.O.B. Deze gegevens vindt u in de rubriek raad van bestuur. De vereniging dient in te stemmen met de statuten van A.O.B.-vzw.

Een nieuwe vereniging moet minimum 10 leden hebben met tijdschrift, om een stamnummer  te kunnen aanvragen.

In deze rubriek vindt u per provincie de aangesloten verenigingen.