HOE ORGANISEER IK EEN VOGELBEURS?

 • De inrichters moeten nog steeds een toelating vragen aan het gemeentebestuur waar de verzameling plaats heeft.
 • De organisator van de verzameling registreert zich bij het FAVV ten minste een maand voor de aanvang van de verzameling.
 • De organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste twee maanden ter beschikking blijven voor het FAVV.
 • De verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken PCE voor aanvang van de verzameling.
 • Wanneer er pluimvee (kwartels, patrijzen enz.) toegelaten zijn moeten deze identificeerbaar zijn door een gesloten voetring en ten laatste drie weken voor de verzameling gevaccineerd zijn tegen de Newcastle Disease (pseudovogelpest) door een erkende dierenarts. De deelnemer aan de vogelbeurs moet het originele vaccinatiebewijs bij zich hebben tijdens de verkoop.
 • Duiven: vaccinatie (alleen bij deelname aan verzameling, tentoonstelling, show, beurs, markt, wedstrijd enz.) Alleen afstammelingen van Columba livia (rotsduif), zoals reisduiven en sierduiven, dienen ingeënt te zijn. Tortelduiven en lachduifjes (geslacht Streptopelia) en exotische duifjes zoals bvb. diamantduifje (geslacht Geopelia) niet. De duiven dienen ingeënt te zijn minstens drie weken voor de eerste wedstrijd of verzameling. Volgende jaarlijkse entingen dienen drie weken voor de eerste wedstrijd of verzameling van het jaar te gebeuren.
 • Kwartels. Alle kwartels dienen ingeënt te zijn met uitzondering van de Chinese dwergkwartel. De kwartels dienen ingeënt te worden op de leeftijd van vijf tot zes weken. De vaccinatie met geïnactiveerd geadjugeerd vaccin, moet onderhuids toegediend worden.
 • Vogelbeurzen in het Vlaamse Gewest. Wanneer er Europese vogels aangeboden worden dient minstens een week op voorhand gemeld te worden aan het Agentschap Natuur en Bos van de provincie waar de vogelbeurs plaats heeft. (Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009).
 • Vogelbeurzen in het Waalse Gewest. Wanneer er Europese vogels aangeboden worden dient dit 14 dagen vooraf gemeld te worden aan het Ministerie van Leefmilieu, Afdeling Natuur en Bos waar de vogelbeurs plaats heeft. (Besluit van de Waalse Regering 27 november 2003)
 • Vogelbeurzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Executive 25/10/1990). In het Brussels Gewest mogen geen Europese vogels van welke soort dan ook gehouden en/of vervoerd worden.

Adressen Agentschap Natuur en Bos

 • Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Brussel-Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel. Tel.: 02/553.81.02 anb@vlaanderen.be
 • Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 te 2018 Antwerpen, anb@vlaanderen.be
 • Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 5 te 3500 Hasselt, anb@vlaanderen.be
 • Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73 te 9000 Gent, anb@vlaanderen.be
 • Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 75 te 3000 Leuven, anb@vlaanderen.be
 • Agentschap voor Natuur en Bos, VAC West-Vlaanderen, Koning Albert 1-laan 1/2 bus 74 te 8200 Brugge, anb@vlaanderen.be

Hieronder vindt U het attest om hoenders te vaccineren:

ATTEST-VAN-VACCINATIE-TEGEN-PSEUDOVOGELPEST.pdf

Voor het FAVV dient U het onderstaande attest een maand vooraf in te vullen en op te sturen naar de provinciale eenheid (zie website FAVV)

aanvraagverzamelinghobbypluimvee_nl