Vogelgriep

 

De laatste maatregelen omtrent de vogelgriep vindt u op:

www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Welke hoenders en duiven moeten er gevaccineerd worden?

Kwartels (behalve de Chinese dwergkwartel), patrijzen en pluimvee moeten tenminste drie weken  voor een verzameling gevaccineerd worden tegen de pseudo-vogelpest (Newcastle Disease) door een erkende dierenarts. Het vaccinatiebewijs moet getoond worden tijdens de verkoop. Kwartels dienen  ingeënt te worden op een leeftijd van vijf tot zes weken. De vaccinatie met een geïnactiveerd geadjugeerd vaccin, moet onderhuids toegediend worden.

De afstammelingen van Columbia livia (rotsduif) zoals reisduiven en sierduiven, dienen ingeënt te zijn. Tortelduiven en lachduiven (Geslacht Streptopelia) en exotische duifjes zoals vb. de diamantduif, zebraduif (Geslacht Geopelia) niet. De duiven dienen tenminste drie weken voor de verzameling  gevaccineerd te worden. Deze inentingen dienen jaarlijks te gebeuren.

In de onderstaande link vindt U het attest voor de vaccinatie van hoenders

ATTEST VAN VACCINATIE TEGEN PSEUDOVOGELPEST