Ringenformulieren

Lees eerst de richtlijnen voor 2019

Aandachtig te lezen door de ringenverantwoordelijke
1.        Rangschik uw bestelling in volgorde van stamnummers. Gebruik de formulieren van 2019. Elk formulier heeft een vast volgnummer gekregen.
2.        De formulieren in enkelvoud opsturen, dus niet meer in dubbel. Het is evenwel aangewezen zelf een kopie van de gedane bestelling te bewaren.
3.        Hergebruik van een vroeger toegekend stamnummer pas na 5 jaar. Vermeld bij een nieuw lid achter zijn naam ‘Nieuw‘.
4.        Alleen voor AOB-leden die in orde zijn met hun lidmaatschap kunnen ringen besteld worden. Nieuwe leden moeten onmiddellijk een stamnummer toegekend krijgen, gelijktijdig het verschuldigde bedrag gestort worden  op de voorziene rekening ledenadministratie op
rekeningnummer BE22 0000 8635 4147   BIC: BPOTBEB1
5.        Kopie van bewijs van betaling bijvoegen bij elke maandelijkse bestelling. Bij elke betaling dient ook vermeld te worden de hoeveelste bestelling het is.
6.        Voor parkieten en roofvogels worden verharde ringen aangeraden.
7.        Ringen per tienvoud bestellen (10 – 20 – 30 – enz.). Alleen stalen ringen kunnen per stuk besteld worden.
8.        Indien het adres van de ringenverantwoordelijke onjuist is of veranderd is, verwittig schriftelijk de ringendienst. Vermeld steeds, indien mogelijk, een telefoonnummer.
9.        Bestelling per GSM of telefoon worden niet aangenomen. Noteer dat iedere bestelling schriftelijk moet gebeuren of per e-mail. Elke bestelling per mail krijgt een antwoord.
10.     Bij vragen kan je mij telefonisch bereiken tussen 10u en 22u op het nummer +32 (0)56/44.79.09 of +32 (0)483/17.83.82 of via mail: ringen@aobbel.be
11.     Bij iedere maandelijkse bestelling dient een traceerbare verzending met verzekering betaald te worden. Dit wordt automatisch bij het afsluiten van een order in de boekhouding voorzien. Er wordt gevraagd aan de verenigingen om eenmaal per maand een gezamelijke ringenbestelling te plaatsen voor de 25ste van de maand. Gewone ringen en ringen voor Europese vogels worden samen verzonden.
12.     Ringen (kleur, zacht of hard) met een diameter vanaf 6mm kosten 0,10 € meer per ring.
13.     Administratiekosten voor een traceerbare verzending met verzekering: €11. Elke zending is verzekerd voor een bedrag tot € 500.
14.    Rekeningnummer: “AOB- Ringendienst” : BE44 0000 9176 6545.
BIC: BPOTBEB1  Vermeld steeds stamletters van de vereniging en het volgnummer van de bestelling.
15.   De 000-ringen worden verzonden met een aangetekende verzending van 9,5 € . Deze bestelling gaat steeds via de ringenverantwoordelijke van de vereniging. Verzending van 000-ringen rechtstreeks naar de liefhebber is mogelijk.
16.  Opgelet! De kostprijs van een spoedbestelling ligt 100% hoger dan bij een normale ringenbestelling. Voor elke spoedbestelling moet er een traceerbare verzending van € 11 betaald worden. De levertijd bedraagt 15 werkdagen. Deze bestelling kan enkel vanaf 1 januari 2019.

De onderstaande documenten kan u uploaden. Klik op de link om te openen.
1.Te volgen richtlijnen ringenverantwoordelijke NL 2019

3A.BETAALFORMULIER VOOR GESLOTEN RINGEN NL 2019 PDF

Digitaal invulbaar:
3A i BETAALFORMULIER VOOR GESLOTEN RINGEN NL 2019

Hieronder vindt U de formulieren in PDF of Exel

5.Bestelling PVC of kunststof ringen NL-FR 2019 PDF
5.Bestelling PVC of kunststof ringen NL-FR 2019 EXEL

6.Bestelling geanodiseerde ringen kleur NL-FR 2019 PDF
6. Bestelling geanodiseerde ringen kleur NL-FR 2019 EXEL

7.Bestelling kleurringen in verhard metaal NL-FR 2019 PDF
7. Bestelling kleurringen in verhard metaal NL-FR 2019 EXEL

8.Bestelling ringen in staal voor parkieten en roofvogels NL-FR 2019 PDF
8.Bestelling ringen in staal voor parkieten en roofvogels NL-FR 2019 EXEL

Hieronder vindt u de formulieren voor 000-ringen:

17. Te volgen richtlijnen voor het bestellen van 000 ringen 2019 NL PDF

19.Bestelling Geanodiseerde 000 ringen NL-FR 2019 PDF
19. Bestelling Geanodiseerde ringen t 000 NL-FR 2019 EXEL

Dirk van Honacker (Dirk is tweetalig)
Vlamingenstraat 12, 8530 Harelbeke
Tel.:  +32(0)56/44.79.09  of GSM +32(0)483/17.83.82
Email: ringen@aobbel.be