Ringenformulieren

Lees eerst de richtlijnen voor 2020

Aandachtig te lezen door de ringenverantwoordelijke
1.        Rangschik uw bestelling in volgorde van stamnummers. Gebruik de formulieren van 2020. Elk formulier heeft een vast volgnummer gekregen.
2.        De formulieren in enkelvoud opsturen, dus niet meer in dubbel. Het is evenwel aangewezen zelf een kopie van de gedane bestelling te bewaren.
3.        Hergebruik van een vroeger toegekend stamnummer pas na 5 jaar. Vermeld bij een nieuw lid achter zijn naam ‘Nieuw‘.
4.        Alleen voor AOB-leden die in orde zijn met hun lidmaatschap kunnen ringen besteld worden. Nieuwe leden moeten onmiddellijk een stamnummer toegekend krijgen, gelijktijdig het verschuldigde bedrag gestort worden  op de voorziene rekening ledenadministratie op
rekeningnummer BE22 0000 8635 4147   BIC: BPOTBEB1
5.        Kopie van bewijs van betaling bijvoegen bij elke maandelijkse bestelling. Bij elke betaling dient ook vermeld te worden de hoeveelste bestelling het is. Ook de stamletters van de vereniging moeten vermeld worden bij de betaling.
6.        Voor parkieten en roofvogels worden verharde ringen aangeraden.
7.        Ringen per tienvoud bestellen (10 – 20 – 30 – enz.). Alleen stalen ringen kunnen per stuk besteld worden.
8.        Indien het adres van de ringenverantwoordelijke onjuist is of veranderd is, verwittig schriftelijk de ringendienst. Vermeld steeds, indien mogelijk, een telefoonnummer.
9.         Noteer dat iedere bestelling schriftelijk moet gebeuren of per e-mail. Elke bestelling per mail krijgt een antwoord.
10.     Bij vragen kan je mij telefonisch bereiken tussen 10u en 22u op het nummer +32 (0)56/44.79.09 of +32 (0)483/17.83.82 of via mail: ringen@aobbel.be
11.     Geef bij uw bestelling een gsm-nummer door. Zo kan u een sms ontvangen dat de bestelling ontvangen is bij de ringendienst. Indien u geen gsm-nummer heeft, voeg dan bij uw bestelling een gele briefkaart aan uzelf geadresseerd, die wordt afgestempeld en teruggestuurd met vermelding van data van ontvangst. Zo bent u zeker dat uw bestelling is aangekomen. 12. Bij iedere maandelijkse clubbestelling dient een administratiekost betaald te worden. Dit wordt automatisch bij het afsluiten van een order in de boekhouding voorzien. Vanaf 1 juni  2019 kunnen de clubs eenmaal per maand een gezamenlijke ringenbestelling (gewone ringen + Europese ringen) plaatsen voor het einde van elke maand. Elke ringenbestelling die niet betaald is  voor het einde van de maand verschuift naar de volgende maand.
13.     Ringen (kleur,  verhard kleur) met een diameter vanaf 6mm kosten 0,10 € meer per ring. Kunststofringen zijn verkrijgbaar van 2mm tot 32 mm. Kostprijs 0,28 euro voor alle diameters.
14.     De administratiekosten voor een maandelijkse clubbestelling bedragen €11. De verzending van de ringen voor individuele leden gebeurt steeds met een administratiekost ten bedrage van 9,5 euro.
14.    Rekeningnummer: “AOB- Ringendienst” : BE44 0000 9176 6545.
BIC: BPOTBEB1  Vermeld steeds stamletters van de vereniging en het volgnummer van de bestelling.
15.  Opgelet! De kostprijs van een spoedbestelling ligt 100% hoger dan bij een normale ringenbestelling. Voor elke spoedbestelling moet er een administratiekost van € 9.5 betaald worden. De levertijd bedraagt 10 werkdagen. Deze bestelling kan enkel vanaf 1 januari 2020.

De onderstaande documenten kan u uploaden. Klik op de link om te openen.

1.Te volgen richtlijnen ringenverantwoordelijke NL 2020

3A.BETAALFORMULIER VOOR GESLOTEN RINGEN NL 2020 t

3A.BETAALFORMULIER VOOR GESLOTEN RINGEN NL 2020 WORD

Hieronder vindt U de formulieren in PDF of Exel

5.Bestelling PVC of kunststof ringen NL-FR 2020 PDF

5.Bestelling PVC of kunststof ringen NL-FR 2020 EXEL

6. Bestelling geanodiseerde ringen kleur NL-FR 2020 EXEL

7. Bestelling kleurringen in verhard metaal NL-FR 2020 EXEL t

8.Bestelling ringen in staal voor parkieten en roofvogels NL-FR 2020 EXEL

Dirk van Honacker
Vlamingenstraat 12, 8530 Harelbeke
Tel.:  +32(0)56/44.79.09  of GSM +32(0)483/17.83.82
Email: ringen@aobbel.be