Ringenformulieren

Lees eerst de richtlijnen voor 2018

Aandachtig te lezen door de ringenverantwoordelijke
1.        Rangschik uw bestelling in volgorde van stamnummers
2.        De formulieren in enkelvoud opsturen, dus niet meer in dubbel. Het is evenwel aangewezen zelf een kopie van de gedane bestelling te bewaren.
3.        Hergebruik van een vroeger toegekend stamnummer pas na 5 jaar. Vermeld bij een nieuw lid achter zijn naam ‘Nieuw‘.
4.        Alleen voor AOB-leden die in orde zijn met hun lidmaatschap kunnen ringen besteld worden. Nieuwe leden onmiddellijk een stamnummer toekennen, gelijktijdig het verschuldigde bedrag storten op de voorziene rekening ledenadministratie op
rekeningnummer BE22 0000 8635 4147   BIC: BPOTBEB1
5.        Kopie van bewijs van betaling bijvoegen bij elke maandelijkse bestelling.
6.        Voor parkieten en roofvogels worden verharde ringen aangeraden.
7.        Ringen per tienvoud bestellen (10 – 20 – 30 – enz.). Alleen stalen ringen kunnen per stuk besteld worden.
8.        Indien het adres van de ringenverantwoordelijke onjuist is of veranderd is, verwittig schriftelijk de ringendienst. Vermeld steeds, indien mogelijk, een telefoonnummer.
9.        Bestelling per GSM of telefoon worden niet aangenomen.
10.     Bij vragen kan je mij telefonisch bereiken tussen 10u en 22u op het nummer +32 (0)3 384 15 25 of +32 (0)473982942.
11.     Stuur je bestelling op en voeg een gele briefkaart aan u geadresseerd erbij, deze wordt afgestempeld en teruggestuurd met vermelding van data ontvangst. Zo bent u zeker dat uw bestelling is aangekomen.
12.     Bij iedere maandelijkse bestelling dient een traceerbare verzending met verzekering betaald te worden. Dit wordt automatisch bij het afsluiten van een order in de boekhouding voorzien. Er wordt gevraagd aan de verenigingen om eenmaal per maand een gezamelijke ringenbestelling te plaatsen voor de 28ste van de maand. Gewone ringen en ringen voor Europese vogels worden samen verzonden.
13.     Ringen (kleur, zacht of hard) met een diameter vanaf 6mm kosten 0,10 € meer per ring.
14.     Administratiekosten voor een traceerbare verzending met verzekering: €11. Elke zending is verzekerd voor een bedrag tot € 500.
15. Rekeningnummer: “AOB- Ringendienst” : BE44 0000 9176 6545.
BIC: BPOTBEB1  Vermeld steeds stamletters van de vereniging en het volgnummer van de bestelling.
16. Voor de 000-ringen blijven de gewone verzending van € 5 en de aangetekende verzending van € 9,5 bestaan.
17. Vernietig alle oude ringenformulieren om vergissingen te voorkomen.
18. Opgelet! De kostprijs van een spoedbestelling ligt 100% hoger dan bij een normale ringenbestelling. Voor elke spoedbestelling moet er een traceerbare verzending van € 11 betaald worden. De levertijd bedraagt 15 dagen. Deze bestelling kan enkel vanaf 1 januari 2018.

De onderstaande documenten kan u uploaden. Klik op de link om te openen.
1.Te volgen richtlijnen ringenverantwoordelijke NL 2018
Hieronder vindt u de verschillende ringenformulieren in pdf.
3A.BETAALFORMULIER VOOR GESLOTEN RINGEN NL 2018
5.Bestelling PVC of kunststof ringen NL-FR 2018
6.Bestelling geanodiseerde ringen kleur NL-FR 2018
7.Bestelling kleurringen in verhard metaal NL-FR 2018
8.Bestelling ringen in staal voor parkieten en roofvogels NL-FR 2018
Hieronder vindt u de formulieren voor OOO-ringen
17. Te volgen richtlijnen voor het bestellen van 000 ringen 2018 NL
19.Bestelling Geanodiseerde 000 ringen NL-FR 2018
Bert De Vry
Berkenlaan 27 2980 Halle-Zoersel
Tel.:  +32(0)3/384.15.25  of GSM +32(0)473/98.29.42
Email: aobringen@aobbel.be