CITES

 Er doen zich regelmatig problemen voor bij de aanvragen van CITES-documenten en de afhandeling ervan.

U kan ons hierover altijd contacteren op : secretaris@aobbel.be

CITES NIEUWE MAATREGELEN 2017

MODEL VAN CITES INVENTARIS