Driejaarlijkse Show Entente Européenne

 A.O.B. is aangesloten bij Entente Européenne (EE).

EE houdt om de drie jaar een Europashow. Dit jaar gaat deze door in Herning in Denemarken. (9-11 november 2018)

Alle A.O.B.-leden kunnen hun eigen kweekvogels inschrijven. Er zijn geen C-D of E reeksen.

Binnenkort hebben we meer informatie over de inschrijfkosten, de reeksen en het reglement.

Info: secretaris@aobbel.be